Сектор за унапређење студентског стандарда задужен је за бригу о студентском стандарду на свим факултетима као и домовима и мензама. Овај сектор сарађује и ради на побољшању услова за студенте у сарадњи са установама од значаја за студентски стандард (Дом културе Студентски град, Студентски културни центар, Установа Студентски центар Београд). Такође бави се и обезбеђивањем повластица за различите активности за студенте Универзитета у Београду.

Потпредседник за унапређење студентског стандарда: Миленко Јовановић

За сва питања и предлоге, можете се обратити путем мејл адресе:
standard.spub@rect.bg.ac.rs