Сектор за сарадњу са привредом бави се повезивањем студената са потребама и захтевима привредних субјеката, организацијом бројних предавања и панел дискусија чији су учесници представници успешних компанија. Важан део сектора обухвата и праћење конкурса и такмичења и обавештавање студената о истим путем друштвених канала Студентског парламента. Улога сектора је да са једне стране мотивише студенте да активно раде на свом усавршавању, а са друге стране да успостави сарадњу са компанијама како би се омогићио што већи број пракси и додатних едукација студената Универзитета у Београду.

Потпредседник за сарадњу са привредом: Анђела Павковић

За сва питања и предлоге, можете се обратити путем мејл адресе:
privreda.spub@rect.bg.ac.rs