Сектор за међународну сарадњу се бави сарадњом са универзитетима у региону, као и европским и светским универзитетима. Поред тога, бави се и компаративним анализама услова студирања и студијских програма на поменутим универзитетима и побољшањем међународне мобилности студената.

Потредседник за међународну сарадњу: Мирослав Дешић

За сва питања и предлоге, можете се обратити путем мејл адресе:
medjunarodna.spub@rect.bg.ac.rs