Сектор за спорт бави се пројектима који поспешују учешће студената у спортским активностима како на регионалном, тако и на међународним нивоу. Важна улога сектора за спорт јесте брига о реализацији спортских активности на факултетима Универзитета у Беоограду. Током школске године организују се бројне спортске манифестације за студенте Универзитета у Београду.

Потпредседник за спорт: Стефан Ковачевић

За сва питања и предлоге, можете се обратити путем мејл адресе:
sport.spub@rect.bg.ac.rs