Сектор за науку бави се унапређењем научног рада студената и укључивањем студената у научни процес на основним студијама, уместо само на мастер и докторским академским студијама. Овај сектор ради и на промоцији значаја научног рада у целокупном студентском колективу Универзитета.

Потпредседник за науку: Милица Ненадовић

За сва питања и предлоге, можете се обратити путем мејл адресе:
nauka.spub@rect.bg.ac.rs