Председништво Студентског парламента Универзитета у Београду чине потпредседници СПУБ подељени по ресорима који се у оквиру својих сектора баве кључним питањима и проблемима студената заједно са студентом проректором, председником, замеником председника и генералним секретаром.

Председник: Урош Мијатовић

Студент проректор: Јагош Стојановић

Заменик председника: Илија Тодоровић

Генерални секретар: Анастасија Антић

Потпредседници по ресорима за сазив Студентског парламента Универзитета у Београду 20/22:
Потпредседник за наставу:
Ана Грчић  nastava.spub@rect.bg.ac.rs
Потпредседник за науку:
Милица Ненадовић  nauka.spub@rect.bg.ac.rs
Потпредседник за унапређење студентског стандарда:
Миленко Јовановић  standard.spub@rect.bg.ac.rs
Потпредседник за сарадњу са привредом:
Анђела Павковић  privreda.spub@rect.bg.ac.rs
Потпредседник за међународњу сарадњу:
Мирослав Дешић  medjunarodna.spub@rect.bg.ac.rs
Потпредседник за заштиту права студената:
Огњен Кочевић  zastitapravastudenata@rect.bg.ac.rs
Потпредседник за унапређење здравствене заштите студената:
Димитрије Живковић  zdravlje.spub@rect.bg.ac.rs
Потпредседник за заштиту животне средине:
Мина Ђурић  zivotnasredina.spub@rect.bg.ac.rs
Потпредседник за спорт:
Стефан Ковачевић  sport.spub@rect.bg.ac.rs

Председништво спроводи акта и одлуке Студентског парламента Универзитета у Београду између две седнице овог тела.
Радом Председништва руководи председник Студентског парламента Универзитета у Београду.