Сектор за наставу бави се предлозима за унапређење квалитета наставе и проблемима који се јављају у вези са испитима, колоквијума и самим процесом одржавања наставе на на свим факултетима Универзитета у Београду. Овај сектор бави се уређењем правних оквира заједно са Студентским парламентом који се предлажу за усвајање Сенату и Савету Универзитета, као и уређењем услова студирања и стандардизацијом истих на нивоу Универзитета.

Потпредседник за наставу: Ана Грчић

За сва питања и предлоге, можете се обратити путем мејл адресе:
nastava.spub@rect.bg.ac.rs