Studentski parlament Univerziteta u Beogradu raspisuje Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija koje deluju na Univerzitetu.

Конкурсна документација НВО – опис пројекта
Смернице за конкурс 2020 ЈАНУАР-converted
ПО образац 2020 ЈАНУАР
Конкурсна докуменатација НВО – буџет

Podnošenje dokumenata traje do 6.2.2020. u 16h. Za više informacija možete se obratiti na mejl parlament@rect.bg.ac.rs.