Oдређена скупина унутар Студентског парламента наставља да чини низ прекршаја повредом правних аката Универзитета у Београду. Нелегално самоизабрани председник Студентског парламента заказује седницу сада за сат времена и педесет један минут без дневног реда и линка за Зоом седницу и наводи како ће наведено доставити петнаест минута пред почетак седнице, док на све то сам потврђује нелегалност седнице на којој је “изабран” говорећи о потврђивању одлука. Одлуке се потврђују иако нису правно ваљане што указује да су колеге саме себи потврдиле нелегалан избор и нелегалну седницу. СПУБ остаје у рукама студената. ,,Председник” који сазива седницу на истој треба да се потврди. О детаљима да он уопште не може да закаже седницу нећемо говорити, с обзиром на то да се то налази истакнуто у нашем деманту од пре два дана.
Данас је Управа Универзитета начинила низ прекршаја давањем усмене сагласности за промену браве врата канцеларија СПУБ-а и низа других ствари о чему чекамо изјашњење Просветне инспекције.
Захваљујемо се колегама на искреном признању да смо легитимни и једини представници СПУБ-а.