Дана 4. новембра 2021. године донета је ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СТУДЕНТА ПРОРЕКТОРА. Конкурс за студента проректора почиње даном доношења ове одлуке и траје до понедељка 8. новембра. 2021. године.

Потребна документација садржи пријавни формулар и документе који потврђују да кандидат испуњава услове да буде биран за студента проректора. Потребна документација се предаје на писарници Универзитета најкасније до понедељка 8. новембра 2021. године до краја радног времена (у 16 часова).

Одлука о расписивању конкурса за студента проректора